NEWS
1994:MR ZHAO HONGJUN SET UP XIAO HONG CRAFT
Read:8428 Secondary 【Font:Big In Small

1994:MR ZHAO HONGJUN SET UP XIAO HONG CRAFT FACTORY,IT IS PREDECESSOR OF SHINGRAND.